2016 - 2018 Podpora odborného partnerství - prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji

 

Informace naleznete na na webových stránkách projektu: http://plzenske-socialni-bydleni.cz


Popis projektu

Projekt přináší nové systémové postupy pro hledání nadregionálního řešení zajištění určitých typů sociálních služeb (azyl. domy; chráněné bydlení; podpora samost. bydlení;- ter. programy...) v podobě vzniku partnerských koalic mezi poskytovateli, zadavateli a dalšími zúčastněnými subjekty. Úkolem koalice odborného partnerství bude hledat řešení nadregionálního zajištění sociálních služeb v návaznosti na právě schválenou vládní Koncepci sociálního bydlení a připravovaného navazujícího zákona.

reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000958

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Martínek (jan.martinek@cpkp.cz )

 

 

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg