2013 - 2015 Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb ve venkovských oblastech JČ a ZČ kraje

Hlavním cílem projektu je od různých dodavatelů zajistit odborné vzdělávání pro soc. pracovníky a pracovníky v sociálních službách poskytovatelů registrovaných sociálních služeb Domovy pro seniory, pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Denní a týdenní stacionáře především ve venkovských oblastech Jihočeského a Plzeňského kraje.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Martínek, e-mail: jan.martinek@cpkp.cz, tel.: 777 793 728

 

 

 

   partneři: