2013-2014 KPSS na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko

 

Podpora udržitelnosti procesu dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko, reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/97.00055 (projekt zahájen v květnu 2013).

Cílem projektu bylo aktualizovat současný střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Klatovy (vyjma obcí sdružených v Mikroregionu Běleč a Dobrovolném svazku obcí Úhlava, které zpracovávají vlastní plán rozvoje sociálních služeb) a Mikroregionu Touškovsko a podpořit spolupráci a vzdělávání účastníků procesu plánování, které povede k posílení udržitelnosti tohoto procesu.

Pro aktualizaci komunitního plánu byla znovu využita metoda komunitního plánování, která nejvhodnějším způsobem zabezpečí optimální rozvoj sociálních služeb. Celá aktualizace byla postavena na spolupráci všech účastníků z cílové skupiny projektu, tj. uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb z území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko a zaměřen procesu plánování na nové cílové skupiny z řad uživatelů soc. služeb. Do procesu aktualizace plánu byly zapojeny také orgány veřejné správy a široká veřejnost. Na základě našich předchozích zkušeností (Centrum pro komunitní práci západní Čechy bylo od roku 2005 realizátorem komunitních plánů ve městě Plzni a dalších 11 regionech Plzeňského kraje) jsme zajistili aktualizaci plánu dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko to prostřednictvím těchto činností: - aktualizace analýz mapujících aktuální stav v místní sociální oblasti tj. socio-demografická analýza, analýza poskytovatelů sociálních služeb, zdrojů systému sociálních služeb a potřeb uživatelů - realizace seminářů a konzultací pro účastníky projektu, příprava a facilitace jednání účastníků z cílové skupiny projektu za účelem aktualizace strategických dokumentů (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Realizační plán) - předložení návrhu plánu k veřejnému projednání a k projednání zastupitelstva ORP Klatovy a valné hromady Mikroregionu Touškovsko. Realizace projektu byla zahájena 1. 5. 2013 a ukončena 30. 6. 2014.

Více informací ke komunitnímu plánování na Klatovsku také naleznete na webových stránkách partnerů projektu: http://www.klatovy.cz/mukt/kp.asp - odkaz 2. etapa kpss na Klatovsku

 

Informace ke komunitnímu plánování na Touškovsku:

  • Zápisy z jednání řídící skupiny - 24. 6. 2013  ,  19. 12. 2013  ,    24. 4. 2014   ,  24. 6. 2014
  • Zápisy z jednání pracovních skupin - 25. 3. 2014 (příloha - zde)                                                                                        23. 4. 2014
  • Zápis z 1. veřejného setkání - 23. 1. 2014
  • Zápis ze setkání monitorovacího týmu - 24. 4. 2014
  • Zpráva z průzkumu zájmu o pečovatelskou službu v Mikroregionu Touškovsko - zde
  • Zpráva z průzkumu žáků Základní školy ve Městě Touškov se zaměřením na témata: volný čas, problémy žáků, šikana a návykové látky - zde

KOMUNITNÍ PLÁN soc. služeb a služeb návazných pro území Mikroregionu Touškovsko pro období 2014 - 2018

Přehled poskytovatelů sociálních služeb a služeb návazných v Mikroregionu Touškovsko (2014)

 

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg