2012- 2013 Individ. vzdělávání poskytovatelů soc. služeb

 

Individuální vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti zavádění standardů kvality, strategického plánování a profesní kvalifikace, reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/66.00031 (realizace projektu ukončena v únoru 2013).

Projekt byl zaměřen na podporu kvalitu sociálních služeb a stabilitu organizací poskytujících sociální služby, které působí mimo centra Plzeňského a Jihočeského kraje, prostřednictvím jejich vzdělávání v oblasti zavádění standardů kvality sociálních služeb, strategického plánování a prostřednictvím zvyšování jejich profesní kvalifikace. Na základě předchozích zkušeností s potřebami poskytovatelů sociálních služeb bylo v rámci projektu poskytováno individuální vzdělávání přímo v jednotlivých organizacích.

Projektové stránky: http://standardy.cpkp.cz

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg