Podpora sociální integrace

Program je zaměřen na vytváření prostředí, které není lhostejné k občanům v nepříznivých sociálních situacích a podporuje rozvoj a zkvalitňování jim určených služeb. Zaměřujeme se zejména na komunitní plánování sociálních služeb, které zavádíme a aktualizujeme pro obce a mikroregiony v Plzeňském kraji již od roku 2005. V rámci komunitního plánování zapojujeme místní odborníky na sociální a související služby, uživatele služeb, zástupce obcí a měst a zájemce z řad široké veřejnosti do diskusí na téma – jaké sociální a související služby místním občanům chybí. Mapujeme potřeby občanů, kteří se ocitli v tíživých sociálních situacích a zkoumáme další nedostatky v poskytování potřebných služeb, např. v předávání informací, ve spolupráci místních organizací apod. Na základě těchto zjištění pak společně diskutujeme o možnostech řešení, navrhujeme konkrétní kroky, jejichž realizace přispěje ke zlepšení služeb potřebným občanům.

2016 - 2018 Podpora odborného partnerství - prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji Projekt přináší nové systémové postupy pro hledání nadregionálního řešení zajištění určitých typů sociálních služeb (azyl. domy; chráněné bydlení; podpora samost. bydlení;- ter. programy...) v podobě vzniku partnerských koalic mezi poskytovateli, zadavateli a dalšími zúčastněnými subjekty. Úkolem koalice odborného partnerství bude hledat řešení.. 2013 - 2015 Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb ve venkovských oblastech JČ a ZČ kraje  Hlavním cílem projektu je od různých dodavatelů zajistit odborné vzdělávání pro soc. pracovníky a pracovníky v sociálních službách poskytovatelů registrovaných sociálních služeb Domovy pro seniory, pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Denní a týdenní stacionáře především ve venkovských oblastech Jihočeského a Plzeňského kraje. 2014 Romská problematika - zkušenosti z Čech a Slovenska Dne 14. 11. 2014 jsme pro Plzeňský kraj pořádali seminář věnující se romské problematice, který byl měl být prvním v řadě dalších setkání v rámci předpokládaného přednáškového cyklu věnovanému tomuto tématu.V dopoledním bloku se představili PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D. (ZČU Plzeň, katedra sociologie), PhDr. Jaroslav Skupnik (FF UK Praha, Ústav.. 2013-2014 KPSS na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko Podpora udržitelnosti procesu dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko, reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/97.00055 (projekt zahájen v květnu 2013).Cílem projektu je aktualizovat současný střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Klatovy (vyjma obcí sdružených v Mikroregionu Běleč a Dobrovolném svazku obcí.. 2012-2013 Podpora plánování rozvoje soc. služeb formou založení odborných partneství Podpora plánování rozvoje sociální služeb formou založení odborných partnerství, reg. číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/78.00014.Cílem projektu bylo vytvoření dvou funkčních odborných koalic zaměřených na 6 sociálních služeb a jejich prostřednictvím zajistit efektivní provázání sociálních služeb zaměřených na cílovou skupinu seniorů (65+) se sníženou.. 2012- 2013 Individ. vzdělávání poskytovatelů soc. služeb Projekt je zaměřen na podporu kvalitu sociálních služeb a stabilitu organizací poskytujících sociální služby, které působí mimo centra Plzeňského a Jihočeského kraje, prostřednictvím jejich vzdělávání v oblasti zavádění standardů kvality sociálních služeb, strategického plánování a prostřednictvím zvyšování jejich profesní kvalifikace. Na základě.. Další realizované projekty Podpora udržitelnosti procesu dostupnosti sociálních služeb na území ORP Rokycanyreg. číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00011 (realizace projektu ukončena v dubnu 2013).Cílem projektu byla aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a podpora vyhodnocování plnění a efektivity tohoto plánu na území ORP Rokycany.Výstupy projektu:Komunitní plán..

 

 

 

   partneři: