Podpora sociální integrace

Program je zaměřen na vytváření prostředí, které není lhostejné k občanům v nepříznivých sociálních situacích a podporuje rozvoj a zkvalitňování jim určených služeb. Zaměřujeme se zejména na komunitní plánování sociálních služeb, které zavádíme a aktualizujeme pro obce a mikroregiony v Plzeňském kraji již od roku 2005. V rámci komunitního plánování zapojujeme místní odborníky na sociální a související služby, uživatele služeb, zástupce obcí a měst a zájemce z řad široké veřejnosti do diskusí na téma – jaké sociální a související služby místním občanům chybí. Mapujeme potřeby občanů, kteří se ocitli v tíživých sociálních situacích a zkoumáme další nedostatky v poskytování potřebných služeb, např. v předávání informací, ve spolupráci místních organizací apod. Na základě těchto zjištění pak společně diskutujeme o možnostech řešení, navrhujeme konkrétní kroky, jejichž realizace přispěje ke zlepšení služeb potřebným občanům.

2019 - 2021 Podpora řešení bytové nouze se zapojením soukromých vlastníků bytů Na Plzeňsku se rozbíhá projekt sociálně odpovědné realitní agentury 2018 - 2019 Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku Projekt řeší potřebu aktualizovat komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Domažlicku, který byl zpracován na období 2012 - 2015 a jehož platnost byla prodloužena usnesením zastupitelstva do roku 2017, metodou komunitního plánování sociálních služeb. Cílem projektu je: a) aktualizovat komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních.. 2018 - 2019 Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Projekt řeší potřebu aktualizovat komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Horšovský Týn, který byl zpracován na období 4 let a jehož platnost skončila v roce 2015, metodou komunitního plánování sociálních služeb. Cílem projektu je: a) aktualizovat komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku,.. Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Rokycansku Projekt řeší potřebu aktualizovat komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Rokycany, který byl zpracován na období 4 let a jehož platnost skončila v roce 2016, metodou komuntiního plánování sociální služeb. 2016 - 2018 Podpora odborného partnerství - prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji Projekt přináší nové systémové postupy pro hledání nadregionálního řešení zajištění určitých typů sociálních služeb (azyl. domy; chráněné bydlení; podpora samost. bydlení;- ter. programy...) v podobě vzniku partnerských koalic mezi poskytovateli, zadavateli a dalšími zúčastněnými subjekty. Úkolem koalice odborného partnerství bude hledat řešení.. 2013 - 2015 Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb ve venkovských oblastech JČ a ZČ kraje  Hlavním cílem projektu je od různých dodavatelů zajistit odborné vzdělávání pro soc. pracovníky a pracovníky v sociálních službách poskytovatelů registrovaných sociálních služeb Domovy pro seniory, pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Denní a týdenní stacionáře především ve venkovských oblastech Jihočeského a Plzeňského kraje. 2014 Romská problematika - zkušenosti z Čech a Slovenska Dne 14. 11. 2014 jsme pro Plzeňský kraj pořádali seminář věnující se romské problematice, který byl měl být prvním v řadě dalších setkání v rámci předpokládaného přednáškového cyklu věnovanému tomuto tématu.V dopoledním bloku se představili PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D. (ZČU Plzeň, katedra sociologie), PhDr. Jaroslav Skupnik (FF UK Praha, Ústav.. 2013-2014 KPSS na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko Podpora udržitelnosti procesu dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko, reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/97.00055 (projekt zahájen v květnu 2013).Cílem projektu je aktualizovat současný střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Klatovy (vyjma obcí sdružených v Mikroregionu Běleč a Dobrovolném svazku obcí.. 2012-2013 Podpora plánování rozvoje soc. služeb formou založení odborných partneství Podpora plánování rozvoje sociální služeb formou založení odborných partnerství, reg. číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/78.00014.Cílem projektu bylo vytvoření dvou funkčních odborných koalic zaměřených na 6 sociálních služeb a jejich prostřednictvím zajistit efektivní provázání sociálních služeb zaměřených na cílovou skupinu seniorů (65+) se sníženou.. 2012- 2013 Individ. vzdělávání poskytovatelů soc. služeb Projekt je zaměřen na podporu kvalitu sociálních služeb a stabilitu organizací poskytujících sociální služby, které působí mimo centra Plzeňského a Jihočeského kraje, prostřednictvím jejich vzdělávání v oblasti zavádění standardů kvality sociálních služeb, strategického plánování a prostřednictvím zvyšování jejich profesní kvalifikace. Na základě.. Další realizované projekty Podpora udržitelnosti procesu dostupnosti sociálních služeb na území ORP Rokycanyreg. číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00011 (realizace projektu ukončena v dubnu 2013).Cílem projektu byla aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a podpora vyhodnocování plnění a efektivity tohoto plánu na území ORP Rokycany.Výstupy projektu:Komunitní plán..

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg