Tvorba integrovaných strategií území místních akčních skupin

Místní akční skupiny jsou sdružení venkovských obcí, podnikatelů a neziskových organizací, kteří chtějí spolupracovat na rozvoji regionů, kde žijí. Pro místní akční skupiny jsou roky 2013 a 2014 nesmírně důležité, neboť v tomto období se rozhoduje o podpoře těchto sdružení v rámci programu Evropské unie LEADER na období 2014 – 2020. Hlavní součástí tohoto procesu je tvorba strategie rozvoje území v působnosti MAS.

CpKP bylo požádáno některými místními akčními skupinami, aby se na procesu tvorby strategií podílelo jako odborný garant participativní procesy.

CpKP tak na tvorbě strategií spolupracuje s:

Místní akční skupina Aktivios (http://www.mas-aktivios.cz)

Místní akční skupina MAS 21 (http://www.mas21.cz)

Místní akční skupina Radbuza (http://www.mas-radbuza.cz)

Místní akční skupina Broumovsko+ (http://www.mas.broumovsko.cz)

Místní akční skupina Ekoregion Úhlava (http://www.ekoregion-uhlava.cz)

Úkolem CpKP v jednotlivých místních akčních skupinách nastavit efektivní způsob zapojení členské základny i široké veřejnosti do konečné podoby strategického dokumentu. CpKP také moderuje diskuse k tvorbě strategie a podílí se na tvorbě analýz území v působnosti jednotlivých místních akčních skupin.

Více informací o tvorbě jednotlivých strategií lze získat na internetových stránkách místních akčních skupin.

 

Kontaktní osoba:

Tomáš Svoboda, e-mail: tomas.svoboda@cpkp.cz, tel.: +420 / 777 793 725

 

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg