Strategické plánování měst a obcí s veřejností

V roce 2015 až 2016 jsme se podíleli na zapojení veřejnosti do tvorby

Zapojení veřejnosti spočívalo v obou případech v provedení názorovém průzkumu mezi obyvateli – jaké problémy a hodnoty vnímají ve městě, v konzultaci a organizaci informační kampaně, organizaci a facilitování veřejného jednání k silným a slabým stránkám města a veřejného projednání návrhu strategických cílů a opatření.

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg