Příběhy Sudet

Projekt Příběhy Sudet je naším příspěvkem ke znovunalezení příběhů domů, obcí i krajiny, kterou zde po mnoho generací vytvářeli naši předkové, ať již mluvili německy, nebo česky.

Projekt probíhal v letech 2012 - 2013 a navazuje na předchozí Živé paměti Sudet.

Více informace naleznete na stránkách projektu: https://pameti.cpkp-zc.cz/

 

 

Příběhy SudetPříběhy SudetPříběhy SudetPříběhy SudetPříběhy SudetPříběhy SudetPříběhy SudetPříběhy SudetPříběhy SudetPříběhy Sudet

 

 

 

   partneři: