Další realizované projekty

Stod – Vaše město

Zapojení veřejnosti do situační analýzy města Stod. V říjnu 2014 proběhlo dotazníkové šetření a setkání s veřejností, díky kterým měli občané města Stod příležitost osobně se vyjádřit k situaci ve městě. Cílem šetření a setkání bylo zjistit názory občanů a jejich spokojenost či nespokojenost se stavem poskytovaných služeb, veřejných prostranství, životního prostředí, bezpečnosti ve městě, s možnostmi trávení volného času a s dalšími tématy.

Realizováno ve spolupráci s městem Stod a Regionální rozvojovou agenturoi Plzeňského kraje.


Borský park, Na Poříčí na Roudné, Náplavka - tři místa v Plzni k projednání s veřejností

Díky projektu „Kontejnery k světu", který v Plzni realizovalo o.s. k světu bylo naše občanské sdružení - CpKP západní Čechy osloveno ke spolupráci. Naším úkolem bylo najít tři veřejná prostranství, která se v dohledné době budou upravovat a zadavatel je ochoten připravovat projektovou dokumentaci ve spolupráci s dotčenou veřejností, tak aby úprava veřejného prostranství odpovídala místním potřebám.

Realizováno v letech 2013 - 2014 pro Správu veřejného statku města Plzně www.svsmp.cz.


Horažďovice - Profesionalita s lidskou tváří

V rámci rozsáhlého projektu Městský úřad Horažďovice - Profesionalita s lidskou tváří financovaného z Evropského sociálního fondu (OPLZZ) zaměřeného na zlepšení výkonnosti, kvality a efektivity služeb úřadu, jsme v letech 2013 - 2014 realizovali aktivity související s komunikací a otevřeností úřadu vůči občanům. Ve spolupráci s klíčovými pracovníky městského úřadu jsme prováděli průzkumy spokojenosti zaměstnanců úřadu, rozpočtových as příspěvkových organizací, zastupitelů a v neposlední řadě občanů města. Při průzkumu jsme použili i pro prostředí úřadu netradiční metodu "Mystery klient". Výsledkem projektu bylo vytvoření Standardů zákaznické orientace pracovníků městského úřadu a Standardy komunikace městského úřadu s médii.

Koordinárka: Pavla Dusíková Jindrová


Františkovy Lázně - Zvýšení kvality řízení města

V rámci projektu Zvýšení kvality řízení města Františkovy Lázně financovaného z Evropského sociálního fondu (OPLZZ) jsme v letech 2013 - 2014 zpracovali ve spolupráci s pracovníky městského úřadu, podnikateli a klíčovými osobnostmi města Strategii města na podporu lázeňství a cestovního ruchu. Druhou částí byla realizace projektu „otevřeného úřadu“, který byl založen na hodnocení spokojenosti a potřeb občanů města i podnikatelských subjektů a vyhodnocení a návrh optimalizace komunikačního systému města.

Koordinároři: Pavla Dusíková Jindrová, Petr Pelcl


Future City Game Plzeň – Evropské město kultury 2015

Realizováno pro: Odbor kultury Magistrátu města Plzně a Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (2008-2009)

Předmětem zakázky bylo zapojení veřejnosti do příprav města Plzně v projektu „Kreativní města“ mezinárodní organizace British Council. V České republice byl odstartován tzv. Future City Game (Hra na téma Plzeň město kultury 2015), která se od 20. do 21. června 2008 uskutečnila v prostorách Magistrátu města Plzně. Plzeň se tak stala prvním městem v České republice, které se projektu zúčastnilo. Od června roku 2008 do května 2009 se uskutečnilo dalších pět her v centru města a městských obvodech Plzeň 2 – Slovany, Plzeň 1, Plzeň 3 a Plzeň 4. Hra zapojila přes 100 obyvatel Plzně, kteří se během dvou dnů podělili o své názory a nápady na to, jak zlepšit kulturu života ve městě.

V červnu a červenci 2009 se uskutečnila výstava představující 23 výsledných nápadů a veřejné hlasování o nápad, jehož realizaci by Plzeňané nejvíce uvítali. Občané zvolili jako nejoriginálnější nápad „Taneční festival v plzeňských ulicích“, nejdůležitější „Oživení turisticky zajímavých míst na Doubravce“ a nejvhodnější k realizaci „Multifunkční centrum pro kulturu a vzdělávání v areálu Škoda“.

O kreativním komunitním plánování a metodě FCG více zde.


Sportovně relaxační centrum Štruncovy sady – Roudná – pivovar

Realizováno pro: Odbor kultury Magistrátu města Plzně a Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (2007-2008)

Předmětem zakázky bylo zapojení veřejnosti do plánování úprav oblasti Štruncových sadů, soutoku řek Radbuzy a Mže a jejich okolí a do vytvoření sportovně relaxačního centra. Cílem bylo zkvalitnění připravovaného návrhu a zajištění toho, aby návrh v nejvyšší možné míře odpovídal potřebám a přáním veřejnosti, pro kterou se vytváří. S ohledem na význam lokality úpro všechny obyvatele Plzně, proběhlo projednání s využitím celé série metod zapojení veřejnosti včetně průzkumu veřejného mínění, zjištění návštěvnosti „sadového okruhu“, výstavy architektonických návrhů, veřejné  diskuse a dalších.


Obnova Mikulášského náměstí

Realizováno pro:  Správu veřejného statku města Plzeň (2008)

Předmětem zakázky bylo informování a představení architektonických a dendrologických úprav Mikulášského náměstí veřejnosti s cílem získání podnětů a připomínek k návrhu. Projednání bylo zaměřeno jak na odbornou veřejnost (včetně ekologických organizací) tak na širokou veřejnost.


Obnova vnitrobloku Kralovická ul.–Manětínská ul.

Realizováno pro: Správu veřejného statku města Plzeň (2007)

V rámci postupné obnovy prostranství panelových sídlišť byla naplánována obnova vnitrobloku mezi ulicemi Kralovická a Manětínská ve čtvrti Košutka. CpKP zrealizovalo projednání existujících návrhů obnovy vnitrobloku s dotčenými občany. V rámci diskuze došlo k výběru nejvhodnější varianty a její další optimalizaci z hlediska uživatelů.


Starší vybrané realizované projekty

 • Zapojení veřejnosti do regenerace sídlišť Plzeň (2005-2006)

                 - plánování parků na sídlišti Vinice

                 - projednání 1.etapy parku Slovanské údolí

                 - projednání vnitrobloku Hrádecká 

                 - obnova vnitrobloku Kralovická ul.–Manětínská ul.

 • Projednání obnovy Borského parku v Plzni (2004-2008)
 • Zapojení veřejnosti do systému ekoznačky Úhlava (2004)
 • Rozvoj obce Lestkov, tvorba vize komunity, více informací zde (2003)
 • Zpracování Komunikačni strategie Plzeńského kraje (2001)
 • Park na přání Zemník Lochotín – akční plánování dětského parku (2001-2002)
 • Zapojení veřejnosti do zpracování strategie rozvoje mikroregionu Konstantinolázeňsko (2000)
 • Zapojení veřejnosti do zpracování Programu rozvoje Plzeňského kraje (2000-2001)
 • Veřejné projednání Generelu zeleně města Plzně (2000)
 • Zapojení veřejnosti a NNO do přípravy Strategie rozvoje Plzeňského kraje (1999)
 • Zapojení NNO do přípravy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (1999)
 • Zapojení veřejnosti do plánování stavby silnice 1/20 v Plzni (1996-98)
 • Zjištění preferencí a potřeb pro přidělování peněz města na podporu občanských iniciativ v jednotlivých sektorech (1996-98)
 • Transformace Nadací města Plzně (1996-98)
 • Zapojení veřejnosti do plánování severojižního průtahu 1/27 (1996)

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg