2020 - 2023 Podpora participace v Plzni

Projekt si klade za cíl kvalitativně posunout úroveň participace občanů do rozhodování v Plzni, a to v široké spolupráci nositele projektu CpKP západní Čechy, partnera JOHAN, z.ú., dalších stakeholderů v zapojování veřejnosti a především města Plzně a jeho relevantních příspěvkových organizací. Klíčovým prvkem bude na základě analýzy stanovení společné celoměstské vize v participaci a zavedení pravidelného diskuzního formátu o celoměstských tématech a strategiích.

Dílčími cíli a aktivitami projektu jsou:

  • Identifikace a popis stav zapojení veřejnosti v Plzni za účasti občanského sektoru, zástupců města Plzně, a to na základě úvodního workshopu a výzkumné zprávy.  Výzkumná zpráva bude analyzovat stav participace, popisovat překážky, kterým čelí účastníci participace v Plzni. Výzkumná zpráva bude podkladem pro stanovení společně sdílené vize v participaci pro Plzeň.
  • Vybudování centra participace v Plzni v Moving Station, kde se v pravidelném rytmu  budou konat participační setkání nad tématy/strategiemi celoměstského významu.

Hlavní plánované výstupy:

  • 8 akcí zapojení veřejnosti do témat celoměstského významu
  • Výzkumná zpráva o stavu participace v Plzni a stanovení vize participace v Plzni

Doba trvání projektu: 1.10. 2020 – 31.3.2023

Manažerka projektu: Tereza Pelclová, tereza.pelclova@cpkp.cz, tel: +420 777 793 726

Partner projektu: JOHAN, z.ú. – Centrum pro sociální a kulturní projekty, kontakt na partnera projektu: Roman Černík roman.cernik@johancentrum.cz, tel: +420 775 131 900

Projekt byl podpořen z Fondů EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund prostřednictvím konsorcia tvořeného Nadací OSF, Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Skautského institutu.

Rychlé odkazy: