2019 Veřejné představení a připomínkování návrhu studie na obnovu části sídliště Bory

Ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně jsme představovali veřejnosti návrh dopravní a krajinářské architektonické studie části sídliště Bory. Pomáhali jsme s přípravou setkání, oslovením místních obyvatel a s řízením diskuze k přípomínkování návrhu. Zpracování studie předcházela analýza realizovaná pracovníky SVSMP zaměřená především na dopravní situaci a stav zeleně v řešeném území.

Dne 8. října 2019 byla představena studie na obnovu části sídliště Bory, zúčastnilo se přibližně devadesát obyvatel ulic Mandlova 1-23, Heyrovského 46-54 a Luďka Pika 1-15. Po představení studie autorským týmem následovala diskuse. Nejvíce se místní zajímali o zeleň a navýšení stavu parkovacích míst. Získané připomínky budou sloužit k další projektové přípravě.

Lidé se nejvíce zajímali o stav jednotlivých konkrétních stromů a jejich budoucnost. Největší diskuse se týkala navyšování parkovacích míst, ale i stavu současných ploch určených k parkování. Několikrát se opakovaly otázky týkající se etapizace projektu. S tím, že rozhodnuto je o první etapě, která se týká Mandlovy ulice 10-20 (pouze sudá čísla) a úpravě vjezdu do 55.

mateřské školy v Mandlově ulici. První etapa bude realizována Městským obvodem Plzeň 3, souvisí s přístavbou u 55. mateřské školy a měla by být hotová do roku 2022. U dalších etap není ještě stanoveno, kdy se budou realizovat.

2019 Veřejné představení a připomínkování n..2019 Veřejné představení a připomínkování n..2019 Veřejné představení a připomínkování n..2019 Veřejné představení a připomínkování n..2019 Veřejné představení a připomínkování n..2019 Veřejné představení a připomínkování n..

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg