2019 Názorový průzkum ke zlepšení sportovního vyžití ve Škodalandu

Zapojení veřejnosti do zpracování studie revitalizace a rozšíření areálu Škodaland vycházelo z potřeby přizpůsobit úpravy areálu v co největší míře potřebám obyvatel, uživatelů a návštěvníků a zvýšit tak atraktivitu a tedy i využití areálu Škodaland. Cílem první fáze zapojení veřejnosti bylo zmapovat potřeby komunity uživatelů areálu a získat jejich podněty k vybavení a rozšíření aktivit, které Škodaland nabízí. Druhou cílovou skupinou, která byla oslovena k navržení dalších možností využití areálu, byli obyvatelé celé Plzně. Cíleně jsme se v této fázi zaměřovali také na neformální sportující skupiny.

První fáze zapojování veřejnosti se opírala o on-line dotazníkové šetření a dotazování tazatelem přímo v areálu Škodalandu. Dotazníkové šetření bylo podpořeno informační kampaní zejména prostřednictvím Zpravodaje UMO 3, webových stránek a Facebookových profilů Škodalandu a UMO 3 a Facebookového profilu Rozhoduj o Plzni a informačního panelu umístěného v areálu Škodalandu.

Druhá fáze zapojení veřejnosti, která bude zaměřena na představení návrhu studie revitalizace a rozšíření areálu Škodaland, by měla proběhnout v průběhu roku 2020 v závislosti na dokončení zpracování studie.

Koordinátorka zapojení veřejnosti: Pavla Dusíková Jindrová (pavla.dusikova@cpkp.cz)

2019 Názorový průzkum ke zlepšení sportovní..

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg