2017 Zapojení veřejnosti do zadání architektonické soutěže na revitalizaci centra Starého Plzence

Zakázka byla realizována na základě výzvy vedení města Starý Plzenec. Cílem zakázky bylo zajistit zapojení občanů do podkladů pro zadání architektonické soutěže na úpravu Smetanovy ulice/centra města Starého Plzence. Zapojení veřejnosti bylo zaměřeno především na vyhodnocení potřeb obyvatel města a to prostřednictvím shrnutí zjištění z již proběhlého průzkumu a na sběr podnětů a připomínek obyvatel k využití a úpravám daného prostranství. Zapojení veřejnosti do podkladů pro zadání architektonické soutěže na úpravu Smetanovy ulice/centra proběhlo postupnou realizací následujících kroků:

  • Informační kampaň
  • Zpracování závěrů z výzkumu názorů veřejnosti z roku 2015
  • Workshopy se žáky základní školy
  • Moderace širšího jednání pracovní skupiny
  • Veřejné setkání

Závěrečná zpráva ze zapojení veřejnosti (PDF, 1 MB)

Panel informující o možnosech zapojení veřejnosti do zadání architektonické soutěže (PDF, 2MB)

Kontaktní osoba: Pavla Dusíková Jindrová (pavla.dusikova@cpkp.cz, 774 497 871)

2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..2017 Zapojení veřejnosti do zadání architek..

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg