2017 - 2018 Plánování koncepce kampusu univerzitního areálu Západočeské univerzity

Cílem série aktivit bylo získat informace o potřebách uživatelů kampusu ZČU na Borských polích, jejich podněty a požadavky pro využívání kampusu tak, aby bylo možno tyto informace zapracovat do architektonického zpracování studie rozvoje kampusu. Projekt jsme realizovali pro Západočeskou univerzitu v Plzni ve spolupráci s architektonickým ateliérem K světu.

V průběhu projektu proběhly následující aktivity zapojení uživatelů:

  1. Pocitová mapa (prosinec 2017 – únor 2018)
  2. Názorový průzkum (březen 2018)
  3. Workshopy se studenty (duben 2018)
  4. Workshopy se zaměstnanci (květen 2018)

Tyto aktivity a jejich načasování byly vybrány tak, aby umožnily zapojení a tedy získání informací od různých skupin uživatelů a získání informací různé úrovně a kvality. Jednotlivé kroky na sebe v celkovém procesu navazovaly a podporovaly postupně intenzivnější zapojení uživatelů. 

Pocitová mapa kampusu ZČU (internetová stránka s mapou s výstupy on-line průzkumu)

Závěrečná zpráva ze zapojení veřejnosti, CpKP 2018 (PDF, 6 MB)

Závěrečná architektonická studie, manuál k architektonické soutěži, K světu 2018 (PDF, 27 MB)

Koordinátoři: Helena Dienstbierová Šimicová (CpKP ZČ), Pavla Dusíková Jindrová (CpKP ZČ), Marie Kubalíková (CpKP ZČ), Jakub Mareš (K světu), Jan Ret (K světu)

2017 - 2018 Plánování koncepce kampusu univ..2017 - 2018 Plánování koncepce kampusu univ..2017 - 2018 Plánování koncepce kampusu univ..2017 - 2018 Plánování koncepce kampusu univ..2017 - 2018 Plánování koncepce kampusu univ..2017 - 2018 Plánování koncepce kampusu univ..2017 - 2018 Plánování koncepce kampusu univ..2017 - 2018 Plánování koncepce kampusu univ..

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg