2016 Zapojení veřejnosti do úprav vnitrobloků a sídliště v Rokycanech

Zapojení veřejnosti se zaměřuje především na vyhodnocení potřeb obyvatel sídlišť a jejich průmětu do veřejných prostranství, na sběr podnětů a připomínek obyvatel a následné diskuse o architektonických návrzích úprav veřejných prostranství.

Více viz webové stránky města Rokycany (Rekonstrukce sídlišť a vnitrobloků)

Kontaktní osoba

Mgr. Tereza Pelclová (tereza.pelclova@cpkp.cz, 777 793 726)

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg