2016 Zapojení veřejnosti do úprav bývalého BMX hřiště na Košutce v Plzni

Zapojení veřejnosti se zaměruje na sběr podnětů a připomínek obyvatel a následnou diskusi o architektonickém návrhu úpravy veřejného prostranství.

Obnovu parku připravuje Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP) ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 1. Areál BMX na okraji sídliště Košutka přibližně před dvěma lety opustili sportovci a nyní se naskytla otázka jeho dalšího využití. SVSMP se rozhodla o budoucí podobě území diskutovat s věřejností. 

První plánovací setkání s veřejností se konalo ve čtvrtek 22. září (pozvánka zde; zpráva ze setkání zde). Na základě námětů od občanů připravila architektka první návrh studie území a v listopadu 2016 byl představen občanům (zápis ze setkání zde). V roce 2017 budou probíhat přípravné práce a v roce 2018 se předpokládá zahájení realizace nového parku.

Zpráva z plánovacího setkání 22.09.2016 (PDF, 1036 kB)

Zápis z projednání návrhu budoucího parku Podzemník / na místě bývalého BMX hřiště/ 22.11.2016 (PDF, 348 kB)

Návrh budoucího parku Podzemník / na místě bývalého BMX hřiště /

Realizováno pro Správu veřejného statku města Plzeň (www.svsmp.cz).

Kontaktní osoba

Mgr. Tereza Pelclová (tereza.pelclova@cpkp.cz, 777 793 726)

2016 Zapojení veřejnosti do úprav bývalého ..Pohled na řešené území od "Korouhvičky"Bývalý areál po BMX

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg