2016 Zapojení veřejnosti do tvorby strategického plánu města Stříbro

Zapojení veřejnosti spočívá v provedení názorovém průzkumu mezi obyvateli – jaké problémy a hodnoty lidé ve městě vnímají, v konzultaci a organizaci informační kampaně, organizaci a facilitování veřejného jednání k silným a slabým stránkám města a veřejného projednání návrhu strategických cílů a opatření.

Další informace naleznete na stránkách města: http://www.mustribro.cz/program_rozvoje/index.php

Kontaktní osoba

Ing. Gabriela Šindlerová (gabriela.sindlerova@cpkp.cz, 602 639 762)

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg