2016 - 2018 Znovuobjevené poklady Sudet

       

Primárním cílem projektu bylo na základě příběhů jednotlivých kulturních památek zmapovat kulturní obnovu sudetských regionů od devadesátých let minulého století do současnosti. Smyslem projektu bylo propojit příběhy obnovy konkrétní kulturní památky a příběhů českých a německých jednotlivců či sdružení, kteří se na obnově dané památky podílejí. Sekundárními cíli projektu bylo na základě konkrétních příběhů zmapovat prohlubování česko – německé spolupráce v oblasti péče o kulturní dědictví v sudetských regionech a netradiční formou propagovat kulturní bohatství příhraničních regionů.

Výstupy projektu - publikaci, výstavu a spociologickou analýzu naleznete na webových stránkách Znovuobjevené poklady Sudet

V projektu jsme se zabývali obnovou a čiností spolků a jednotlivců na následujících místech:

 • Poutní místo Sv. Anna u Plané,
 • Obec Úterý v nejzápadnější cásti okresu Plzeň-sever,
 • Bývalý Klášter premonstrátek v Chotěšově,
 • Kostel Panny Marie Bolestné v Hamrech,
 • Zaniklé vesnice v pohraničí Lísková (Haselbach) a Lučina (Grafenried),
 • Skoky u Žlutic - poutní kostel Navštívení Panny Marie,
 • Synagoga v Hartmanicích,
 • Fara v Domaslavi (osada obce Lestkov) v okrese Tachov,
 • Muzeum Adalberta Schtiftera v Horní Plané,
 • a tradicí Pašijových her v Hořicích na Šumavě.

Projekt byl realizován prostřednictvím následujících aktivit:

 • Sběr příběhů jednotlivců a sdružení zabývajících se obnovou či péči o kulturní památku v obci/městě nacházející se v oblasti Sudet v Plzeňském kraji
 • Vytvoření česko – německé publikace prostřednictvím které budou výše uvedené příběhy publikovány
 • Sociologická analýza vycházející ze sebraných příběhů, která bude reflektovat „kulturní obnovu sudetských oblastí“ po pádu železné opony
 • Výstava, která bude obsahovat fotografie dokumentující obnovu památek, jimiž se bude projekt zabývat

Doba realizace projektu: červenec 2016 - březen 2018

Projekt navazuje na projeky Příběhy Sudet (informace a výstupy projeku) a Živé paměti Sudet (informace a výstupy projektu) mapujících život v oblasti bývalých Sudet Plzeňském kraji prostřednictvím rozhovorů s pamětníky.

Kontaktní osoby:

Daniel León (daniel.leon@cpkp.cz, +420 774 846 266)

Marie Kubalíková (marie.kubalikova@cpkp.cz, +420  775 764 412)

Partner projektu:

Volkshochschule im Landkreis Cham e. V.


                  

Projekt byl realizován díky podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie - Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020, projekt č. 51.

          

Rychlé odkazy: