2016 - 2017 Zapojení veřejnosti do řešení obnovy Husových Sadů (Stráně) a Kalvárie v Rokycanech

Naší rolí jakožto Centra pro komunitní práci Západní Čechy bylo navrhnout optimální zapojení veřejnosti do řešení obnovy tzv. Stráně (parků Husových Sadů a Kalvárie v Rokycanech) v  časovém úseku listopad 2016 – březen 2017. Podněty a připomínky byly sbírány jako podklad k vytvoření zadání pro projekt obnovy území. Cílem bylo získat připomínky napříč demografickou strukturou obyvatel, nezapomenout na žádnou ze skupin uživatelů a přizvat k užší spolupráci na projektu „Tajemství Stráně“ klíčové organizace, osobnosti, spolky, školy všech stupňů a další zájmové skupiny. Jednotlivé aktivity projektu jsme diskutovali a připravovali od roku 2015, v roce 2016 probíhalo mapování možných partnerů, které vyústilo v úctyhodných 17 současných akceschopných partnerů projektu. Zapojení veřejnosti probíhalo tedy ve velmi úzké spolupráci Centra pro komunitní práci s pracovníky Městského úřadu Rokycany, některé aktivity iniciovalo a organizovalo město. Proběhly tedy:

1. fotografická soutěž „PROMĚNY STRÁNĚ“,
2. výtvarná soutěž „Co nám chybí na Stráni?“ pro předškolní děti, I. stupeň základní školy a II. stupeň základní školy,
3. zapojení klíčových organizací a osobností a ustanovení širší pracovní skupiny,
4. dotazníkové šetření – anketa „Jakou chcete Stráň a její okolí?“,
5. workshopy s žáky zapojených škol,
6. diskuse s dětmi z mateřské školy a se seniory,
7. setkání se širokou veřejností v rámci akce „Den pro Stráň“.

Kontaktní osoba

Mgr. Tereza Pelclová (tereza.pelclova@cpkp.cz, 777 793 726)

Ke stažení:

2016 - 2017 Zapojení veřejnosti do řešení o..2016 - 2017 Zapojení veřejnosti do řešení o..2016 - 2017 Zapojení veřejnosti do řešení o..

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg