2015 - 2016 Kompas - komunikace a participace samozřejmostí

Cílem projektu KOMPAS je pomoci 3 obcím Plzeňského kraje zlepšit komunikaci a spolupráci s občany a posílit prvky participativní demokracie v jejich rozhodování a plánování. V každém městě proběhne vyhodnocení stávající komunikace města s občany, včetně průzkumu mezi obyvateli o požadavcích a využívání informací z radnice, podle výstupů z hodnocení budou zavedeny nové nebo upraveny stávající nástroje. Chceme se zaměřit zejména na Fb, web a obecní zpravodaje - což jsou většinou klíčové komunikační nástroje. Dále v každém městě proběhne jeden program zapojení veřejnosti do konkrétního připravovaného rozhodnutí města (např. využití starého kina, návrh rekonstrukce hřiště, atd.), na kterém si zaměstnanci města vyzkouší konkrétní nástroje a postupy pro konzultace s občany.


2015 - 2016 Compass - Communication and Participation Sure Thing

Aim of the project is to strenghten participatory planning and decision-making in small towns of Plzen region. Project partners CpKP and IBF, together with representatives of involved municipalities, NGOs and civic iniciatives of three project towns will implement series of activities including i) development of Municipal Strategy for Communication and Citizens Involvement, ii) establishing new tools for communication with citizens and iii) implementing of public participation program in selected decision of the town. Another component of the project is education in public participation and sharing of best paractices.

Project Partner: Ideas Bank Foundation Norway


Výstupy projektu

Do projektu se zapojily města Horažďovice, Nepomuk a Stod.

V úvodní fázi projektu proběhla analýza stávajícího stavu komunikace partnerských měst s veřejností. Analýza ve všech městech proběhla podobně, kdy se pracovalo se třemi zdroji informací, strukturovaných rozhovorů s vybranými osobnostmi města, které se intenzivně účastní veřejného nebo kulturního a společenského života, výsledků dotazníků, které byly otištěny v městském zpravodaji v červnu letošního roku a konečně expertním pohledem zpracovatelů. Analýza bude podkladem pro další společnou práci, kde se budeme společně snažit o změnu městských zpravodajů, městských webových stránek a zavedení městských facebook stránek.
Úplný text analýz je ke stažení zde:

Jako závěrečný úkol byly dosavadní zkušenosti nasbírané v rámci projektu v jednotlivých městech shrnuty do Strategií komunikace města s veřejností, která byla v každém městě projednána se zástupci města a upravena podle jejich připomínek. Účelem strategie bylo stanovit závazné postupy, které  bude město nadále používat při komunikaci s veřejností. 

Kontaktní osoby:

Mgr. Petr Pelcl (petr.pelcl@cpkp.cz, 725 800 820)

Koordinátorka pro města Horažďovice a Nepomuk:

Mgr. Tereza Pelclová (tereza.pelclova@cpkp.cz, 777 793 726)

Koordinátorka pro město Stod:

Pavla Dusíková Jindrová, MSc. (pavla.dusikova@cpkp.cz, 774 497 871)

Mgr. Marie Kubalíková (marie.kubalikova@cpkp.cz, 775 764 412)

Patner projektu:

Ideas Bank Foundation Norway


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Fond pro nestátní neziskové organizace - www.fondnno.cz  

EHP a Norské fondy - www.eeagrants.cz

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg