Plzeň - město (politické) kultury

Více o projektu zde...

Projektem chceme podpořit účast občanů v širším spektru rozhodnutí a postupně směřovat k zavedení prvků participativní demokracie do běžné rozhodovací/plánovací praxe v Plzni. Udržitelný rozvoj je možný pouze za předpokladu, že většina obyvatel se zapojí do snahy přinést změnu. Pouze malá část obyvatel se může stát zastupiteli či poslanci, ale každý může způsobit změnu ve svém sousedství či komunitě. Pokud pro to dostane alespoň malý prostor... CpKP ZČ pracuje v oblasti šíření principů participativní demokracie v Plzni od roku 1996. Od té doby jsme v Plzni realizovali řadu projektů a programů při kterých měli občané, občanské iniciativy a NNO,  možnost ovlivnit rozhodnutí či plán veřejné správy. Stalo se například poměrně častou praxí komunikovat v Plzni s veřejností např. o úpravě veřejných parků a zahrad. Nicméně jiné důležité typy rozhodování a plánování, které velice významně ovlivňují kvalitu života občanů Plzně, jsou stále pro veřejnost uzavřené. Zejména rozhodnutí týkající se investičních záměrů, rozpočtu města, školství, dopravy (např. parkování). Rozhodování, která jsou úředníky a politiky považována za příliš komplikovaná/odborná či jsou příliš „citlivá“ a je zde řada neodkrytých zájmů.  
 
Výstupy projektu a realizované aktivity:

  • Série nadstranických fór kandidátů na starosty vybraných městských obvodů (MO1, MO2, MO8 a MO10) a dvě tématické diskuze kandidátů do zastupitelsteva: na téma sociální politiky "Bude Plzeň městem chudoby 2015?" a na téma kultura "Rokem 2015 to nekončí ?!".
  • Odborný seminář o metodách a praxe občanské participace - příklady z Norska. "A political Culture for Citizens Participation?" Exchange between Norwegian and Czech experience. Výstupy ze senimáře zde.
  • Studijní cesta pro zástupce NNO a veřejné správy do Osla za dobrými příklady zapojení občanů do plánování a rozhodování. Zpráva ze studijní cesty zde.
  • Modelové projekty zapojení veřejnosti do konkrétních rozhodnutí.
  • Analýza vybraných případů netransparentního rozhodování v Plzni. Analýza ke stažení zde.
  • Školení pro veřejnou správu o technikách a postupech pro zapojování veřejnosti a motivaci občanů k zájmu o veřejné dění.

Aktivity projektu a informace týkající se účasti na rozhodování a plánování v Plzni můžete seldovat také na facebookových stránkách: Rozhoduj o Plzni

 

Manažerka projektu:

Pavla Dusíková Jindrová, (pavla.dusikova@cpkp.cz, 774 497 871)

Patner projektu:

Ideas Bank Foundation Norway


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Fond pro nestátní neziskové organizace - www.fondnno.cz  

EHP a Norské fondy - www.eeagrants.cz

 

 

 

   partneři: