2014 - 2016 Plzeň - město (politické) kultury

Naše průzkumy v rámci různých realizovaných projektů v Plzni ukazují, že nespokojenost s úrovní zapojení veřejnosti existuje na obou stranách – na straně občanů, i na straně úředníků a politiků, kteří nejsou spokojeni s nízkou aktivitou občanů. Projektem chceme podpořit participativní demokracii v Plzni. Pojďte do toho s námi!

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg