fbpx

Plzeňská sociální realitní agentura zajistila bydlení první stovce klientů

Sociální realitní agentura Víc než jen bydlení zajistila v Plzni standardní bydlení první stovce klientů. Samoživitelky s dětmi, romské rodiny, rodiny pěstounů a další lidé s omezeným přístupem na standardní trh s bydlením mohou čerpat reálnou pomoc od této inovativní služby, a to díky aktuální podpoře financí z Norských fondů. Sociální realitní agentura Víc než […]

Zveme na akreditovaný kurz "Jsem OK, jsi OK"

                  Program je zaměřený na rozvoj profesionality sociálních pracovníků pří práci s klienty: v sociálním vyloučení, chudobě, odlišném sociokulturním prostředí. Nabízí: metody a techniky zvládání stresu a konfliktních situací, vyzkoušíte si techniky komunikace z pohledu transakční analýzy, představí zásady a metody efektivní komunikace mezi pracovníky i pracovníkem […]

Zveme na akreditovaný seminář na téma Pedagog a sociokulturní specifika romského žáka

Srdečně zveme všechny pedagogické pracovníky z Plzeňského kraje na dvoudenní akreditovaný seminář věnovaný sociokulturním specifikům romských žáků. Seminář se bude konat ve dnech 17. a 18. října 2022 od 9:00 do cca 16 hodin v prostorách Magistrátu města Plzně, Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování, Jagellonská 8, Plzeň Absolvování kurzu Vám pomůže porozumět kontextu života […]

Víc než jen bydlení

„Našimi nájemníky“ jsou nejčastěji matky samoživitelky, romské rodiny, rodiny pěstounů nebo třeba cizinci. Spolupracujeme s renomovanými poskytovateli sociálních služeb (Tady a teď, o. p. s., Člověk v Tísni, o. p. s., Domus, z. s.), kteří pomáhají s dlouhodobou udržitelností uzavřených nájemních vztahů. Majitelům nemovitostí, kteří se rozhodnou do projektu vstoupit, nabízíme celou řadu benefitů a […]

Víc než jen bydlení pokračuje

Sociálně odpovědná realitní agentura Víc než jen bydlení má za sebou již 32 měsíců usilovné práce v oblasti sociálního bydlení. A nekončíme! Díky podpoře Norských fondů můžeme pod označením Víc než jen bydlení II tuto úspěšnou realitní službu vykonávat dalších 31 měsíců! A jak „jednička“ dopadla? Celkem bylo uzavřeno 17 nájemních smluv. Pomohli jsme tak normálně […]

Podpora řešení bytové nouze se zapojením soukromých vlastníků bytů na Plzeňsku

Během realizace projektu jsme v Plzni poskytli šanci na slušné bydlení čtrnácti rodinám, což dohromady včetně dětí činí téměř šedesát osob. Dokázali jsme, že soukromý sektor může být funkčně zapojen do řešení jednoho z nejpalčivějších sociálních problémů dneška. Děkujeme všem majitelům a partnerům za spolupráci a těšíme se na další.