fbpx

Dopady Místního akčního plánu vzdělávání na Broumovsku

Hodnocení mělo za cíl popsat přínosy akčního plánování vzdělávání pro děti a žáky, rodiče, ředitele škol, učitele, zřizovatele a další aktéry ve vzdělávání, kteří se na akčním plánování podíleli nebo jím byli dotčeni. Cílem bylo nejen vyhodnotit přínosy, co se podařilo díky akčnímu plánování změnit, ale také poučit se z výzev, kterým realizátoři MAP museli […]

Evaluace činnosti komunitního centra v Nýrsku

Nové komunitní centrum pro obyvatele Nýrska a okolních obcí vzniklo na základě projektu Komunitní centrum Nýrsko, realizovaného od 1. 9. 2018 do 29. 2. 2020. Během projektu prováděli interní evaluaci samotní koordinátoři komunitního centra: vyhodnocovali aktivity centra s jeho návštěvníky a případně upravili nabídku poskytovaných služeb dle aktuálních potřeb klientů. Výstupy z této průběžné evaluace […]

Evaluace

Co konkrétně pro Vás můžeme udělat? Procesní a dopadová evaluace projektů sociální integrace. Pomůžeme zformulovat návrh, jak projekt evaluovat, vybereme pro vás vhodný způsob a harmonogram evaluace, vyhotovíme průběžnou i závěrečnou evaluační zprávu. Každá evaluační zpráva hodnotí dopady projektu a doporučuje, jak zvýšit jeho efektivitu nebo jak na něj navázat dalšími aktivitami. Ideální je začít […]

Evaluace sociálního bydlení v Jindřichově Hradci

Při evaluaci projektu jsme prověřovali, zda plánovaný systém sociálního bydlení dokáže reagovat na skutečnou situaci, a hodnotili dopady projektu na cílovou skupinu a naplnění stanovených cílů. Evaluační proces byl zahájen v únoru 2018 a ukončen v lednu 2020. Na samém začátku jsme vypracovali plán, jak budeme postupovat, a formulovali základní evaluační otázky v souladu s […]

Mystery klient na městském úřadě ve Stříbře

První průzkum byl proveden v roce 2017 a na jeho základě jsme navrhli opatření pro zlepšení komunikace i změny v uspořádání prostor úřadu. Výsledky našeho šetření se zároveň staly jedním z východisek pro dokumenty Standardy zákaznické orientace úřadu a Standardy komunikace úřadu. V roce 2019 jsme pak průzkum zopakovali a hodnotili, jakým způsobem byla naše […]

Analýza komunikace a spolupráce města s občany

Otevřený úřad – Horažďovice