Krajská konference- Sociální bydlení v Plzeňském kraji

Dne 28. 2. 2017 proběhla krajská konference na téma "Sociální bydlení v Plzeňském kraji". Prezentace jsou ke stažení v záložce Podpora sociální integrace - projekt "Podpora odborného partnerství - prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji".

  • Program:

9:00 – 9:30 prezence

9:30 – 10:00 zahájení Mgr. Zdeněk Honz, náměstek hejtmana pro sociální věci

10:00 – 10:30 Vybrané trendy v oblasti řešení bytové nouze v zahraničí
Mgr. Jan Snopek, Platforma pro sociální bydlení

10:30 – 11:00 Aktuální informace o přípravě zákona o sociální bydlení, pilotní projekty MPSV ČR,
Národní kontaktní centrum
Mgr. Jitka Modlitbová, Barbora Špicarová Stašková, M.A. oddělení sociálního bydlení a
sociálního začleňování MPSV ČR

11:00 – 11:30 Zavádění nástrojů bytové politiky ve městě Brně
Bc. Martin Freund, uvolněný zastupitel města Brna pro sociální oblast

11:30 – 12:00 Projekt rapid re-housing ve městě Brně
Ing. Karel Novák, IQ Roma servis

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 13:30 Projekt prevence vystěhování ve městě Brně
Ing. Karel Novák, IQ Roma servis

13:30 – 14:00 Rokycany, funkční model prostupného bydlení v Plzeňském kraji
PhDr. Blanka Kohoutová, vedoucí sociálního odboru MěÚ Rokycany

14:00 – 14:30 Zjištění z analýz v pilotních městech Rokycany, Klatovy, Dobřany, Nýrsko
Mgr. Petr Pelcl, Centrum pro komunitní práci západní Čechy

14:30 – 15:00 Závěrečná diskuze

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Podpora odborného partnerství – prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji“, který realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy a jehož partnerem je Plzeňský kraj. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Krajská konference-  Sociální bydlení v Plz..

Rychlé odkazy: