Komentovaná prohlídka vnitrobloků v Rokycanech

23. 6. 2016 V červnu jsme se zástupci veřejné správy a samosprávy města Rokycany a předsedy SVBJD procházeli sídliště ul. Mládežníků, Pražská, Raisova a Kozlerova a připomínkovali navrhované projekty jejich rekonstrukce a obnovy.

Procházka byla součástí zapojení občanů do návrhu revitalizace veřejných prostranství šídliště u ul. Mládežníků a vnitrobloku Knihovka. Zapojení veřejnosti se zaměřuje především na vyhodnocení potřeb obyvatel sídlišť a jejich průmětu do veřejných prostranství, na sběr podnětů a připomínek obyvatel a následné diskuse o architektonických návrzích úprav veřejných prostranství.

Navrhované projekty rekonstrukce a obnovy naleznete na stránkách města Rokycany.

Komentovaná prohlídka vnitrobloků v Rokycan..Komentovaná prohlídka vnitrobloků v Rokycan..Komentovaná prohlídka vnitrobloků v Rokycan..Komentovaná prohlídka vnitrobloků v Rokycan..Komentovaná prohlídka vnitrobloků v Rokycan..Komentovaná prohlídka vnitrobloků v Rokycan..Komentovaná prohlídka vnitrobloků v Rokycan..Komentovaná prohlídka vnitrobloků v Rokycan..Komentovaná prohlídka vnitrobloků v Rokycan..Komentovaná prohlídka vnitrobloků v Rokycan..Komentovaná prohlídka vnitrobloků v Rokycan..Komentovaná prohlídka vnitrobloků v Rokycan..Komentovaná prohlídka vnitrobloků v Rokycan..Komentovaná prohlídka vnitrobloků v Rokycan..Komentovaná prohlídka vnitrobloků v Rokycan..Komentovaná prohlídka vnitrobloků v Rokycan..Komentovaná prohlídka vnitrobloků v Rokycan..

 

 

 

   partneři: