Tisková zpráva: Oživíme stodský ostrov?

V neděli 20. března od 14.00 se na ostrově ve Stodě sejdou děti i dospělí k diskusi o jeho využívání a potřebných úpravách. Setkání začne přímo na ostrově procházkou s architektem, poté v 15.30 se všichni přesunou do školy ZŠ Komenského a budou pokračovat v diskusi a plánování.

Tisková zpráva

Oživíme stodský ostrov?

V neděli 20.března od 14.00 se na ostrově ve Stodě sejdou děti i dospělí k diskusi o jeho využívání a potřebných úpravách. Setkání začne přímo na ostrově procházkou s architektem, poté v 15.30 se všichni přesunou do školy ZŠ Komenského a budou pokračovat v diskusi a plánování.

Vedení města uvažuje o tom, že by se ostrov mohl stát novým místem pro rekreaci a odpočinek obyvatel. Aby se tak mohlo stát, je potřeba místo upravit a zpříjemnit. „Ostrov není obča­ny Stoda zatím příliš využíván a to je škoda. Vždyť kolik měst se může chlubit tím, že má ostrov. Rádi bychom, aby se to změnilo a ostrov se stal živým místem ve středu města“, vysvětluje starosta Stoda Jiří Vlk, „pokud bude ze strany veřejnosti o využívání ostrova zájem, necháme zpracovat architektonickou studii a následně budeme hledat prostředky na realizaci“ pokračuje starosta.

Možnostmi využití ostrova se již od ledna zabývají stodské děti. Výsledky své práce – návrhy úprav ostrova a výsledky ankety představí žáci a žákyně stodské základní školy na setkání na ostrově,  ve škole bude navíc vystaven trojrozměrný model zpracovaný dětmi ze zá­kladní umělecké školy. „Nakolik se budou představy dětí shodovat nebo rozcházet s představami dospělých uvidíme v neděli“, řekla Marie Kubalíková z Centra pro komunitní práci, které s městem diskusi připravuje.

Diskuse o stodském ostrově probíhají v rámci projektu KOMPAS - KOmunikace a PArticipace Samozřejmostí, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Cílem celého projektu, který je kromě Stoda realizován i v Nepomuku a Horažďovicích, je posilovat místní demokracii a možnosti občanů účastnit se rozhodování o věcech, které se jich týkají.

pozvánka

Foto: L. JungbauerFoto: L. JungbauerFoto: L. JungbauerSatelitní snímek, Google maps

 

 

 

   partneři: