Zpráva ze studijní cesty do Osla

30. 6. 2015 Práce s veřejností a monitoring potřeb občanů je náplní práce městských úředníků v Oslu. V rámci projektu Plzeň - město (politické) kultury jsme uskutečnili studijní cestu do Osla společně s plzeňskými zástupci veřejné správy a NNO. Čtěte dále o programu cesty, o komunitním plánování norské městské správy a proč jsme ji organizovali…  

Koncem května 2015 jsme navštívili běžné projekty komunitního plánování a sociální integrace v různých městských částech Osla. Seznámili jsme se s městským programem cílícím na podporu udržitelnosti komunit a zapojování veřejnosti (The Norwegian Planning and Building Act) a setkali se s úředníky několika městských čtvrtí, kteří jej naplňují – pravidelně  pracují s veřejností, komunikují s obyvateli jejich problémy, monitorují jejich potřeby, plánují s nimi společně změny a rozvoj jejich komunity.

Fotoreportáž ze studijní cesty

26. května - Návštěva čtvrti Sagene

Návštěva komunitní zahrady v Sagene. Území v majetku města, kde si každý může za minimální nebo nulový poplatek pronajmout záhon pro vlastní potřebu. Zahradu hojně využívají především školky a školy.

Návštěva komunitního centra Sagene. Mozaiku na zdi vytvořili umělci společně s obyvateli čtvrti.

Ředitelka centra Susan Guerra představila Akční plán a metody komunitního plánování a rozvoje čtvrti. Seznámili jsme se s činností a fungováním centra, s projektem „Ecolighthouse“ – nástroje pro odpadové hospodářství.

Setkání s radním čtvrti Sagene a debata o tom proč zapojovat veřejnost do plánování a rozhodování.

V literatuře na konci článku najdete další informace o případových studií čtvrti Sagene a Ideas Bank.


27. května - návštěva "Baterry" a obvodu Bjerke

Návštěva „Battery“ (http://www.batteriet.no/english/) – centra pro rozvoj sebe-organizace, svépomoci a advokační práce ve Fredensborgveien. Organizace, jejíž rozpočet je 100% hrazen státem a městem Oslo poskytuje podporu různým skupinám lidí a pomáhá jim řešit jejich problémy. Nabízí například prostory k setkávání, zapůjčení techniky, poskytuje informace a pomáhá při jednání s úřady apod. Potkali jsme se zde se skupinou ilegálních imigrantů, kteří řešili problém přístupu ke zdravotní péči, kterým Battery pomáhala při plánování kampaně. Stát vidí toto centrum natolik přínosné pro budování sociálního kapitálu a spokojené společnosti, že začali podporovat vznik stejných organizací v 5 dalších velkých městech v Norsku.


V obvodu Bjerke jsme se seznámili se s přístupem snažící se o obnovu místních komunit a životního prostředí na příkladu projektu, který je součástí revitalizace celé městské čtvrti „The Ground Valley“. Vedení městského obvodu zde zaměstnává 2 pracovníky jejichž náplní práce je budovat komunitu v tomto obvodu, kde žije velké procento přistěhovalců. Zaměstnanci pravidelně navštěvují všechny obyvatele čtvrti, diskutují s nimi o problémech, které mají a plánují jejich společná řešení. Společně například zmapovali místa, kde se obyvatelé necítí bezpečně a ta upravili, naplánovali a zrealizovali park, vybudovali prozatímní komunitní zahrady z palet, pořádají různé kulturní a společenské akce, apod. Vedení obvodu klade velký důraz na to, aby všechny realizované akce vycházely ze skutečných potřeb obyvatel, přispívaly k budování mezilidských a společenských vazeb a vytváření sdílených hodnot.    

Zázemí pro úředníky pracující na rozvoji/přestavbě čtvrti. The Grorud Valley, čtvrť Bjerke, Oslo.


28. května - návštěva projektu "Bicycling without age" a rekreačního prostranstvi "The World Park"

Ukázka projektu pro rozvoj mezigeneračního dialogu „Bicycling without age“. Zapojení mladých aktivních dobrovolníků do péče o seniory v pečovatelském domě Sagene Elderly Care Home.


Jak se v Oslu plánují čtvrti – parky, veřejná a rekreační prostranství, jsme poznali díky projektu „The world park“. Vedoucí odboru plánování Halvor Voldstad představil proces, kterým byl zpracován územní plán pro městský obvod Alna. Jednalo se o velmi dlouhý a rozsáhlý participační proces, do kterého byli zapojeny různé skupiny obyvatel, klíčových osobností, podnikatelů, úřadů a dalších. Zajímavý princip, který aplikovali byl, že si na začátku stanovili procento obyvatel, které se musí diskusí zúčastnit, a tak dlouho pořádali diskuse a setkání, dokud nedosáhli projednání s takto stanoveným počtem obyvatel.

„The world park“ Park má reflektovat 140 národností žijící v městském obvodě. (The Grorud Valley)


Cílem cesty bylo motivovat zaměstnance a zastupitele veřejné správy k zapojování občanů do plánování a rozhodování, seznámení se s novými metodami a přístupy zapojení veřejnosti. Do jaké míry se nám to povedlo, ukáže čas. Studijní cesty se s námi zúčastnili radní městského obvodu Bory Veronoka Jilichová Nová, ředitelka komunitního centra TOTEM Vlasta Fajfrilíková, dále Martin Klír vedoucí úseku přípravy a řízení projektů Útvaru koordinace evropských projektů města Plzeň a místostarosta Slovan Jan Fluxa.

Ke stažení: Program studijní cesty(PDF)

Pro ty, kteří s námi nemohli jet nabízíme materiály a literaturu o norském přístupu ke komunitnímu plánování a zapojování veřejnosti ke stažení:

The Ideas Bank: NORDIC Success stories in sustainability

The Ideas Bank: SIGNALS local action – success stories in sustainability 

Kirsten Paaby: Citizen Education, Municipal Development and Local Democracy in Norway http://www.ceecn.net/storage/2011/CALLDE/04_Norway.pdf  (This article was written as the Norwegian Contribution to a study and resource book with the title: “Learning for local democracy” - an initiative of the Central and Eastern European Citizens Network (CEE CN), a group of local initiatives in 18 countries, that works to promote citizen participation in Central and Eastern Europe and provide opportunities for grassroots initiatives to learn and exchange experiences and ideas.)

The European Community Development network (EuCDN) “Community Development in Europe: Towards a Common Framework and Understanding” http://eucdn.net/wp-content/uploads/2014/10/2014-24-09-EuCDN-Publication-FINAL.pdf  

http://www.pepol.info/ - check the case studies from Sagene and the Ideas Bank

The Norwegian Planning and Building Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/planning-building-act/id570450/


Hlavním organizátorem spolu s CpKP západní Čechy byla norská organizace působící v Oslu v oblasti udržitelného rozvoje komunit Ideas Bank Foundation Norway (kontaktní osoba: Kirsten Paaby)

Studijní cesta byla realizována v rámci projektu Plzeň - město (politické) kultury.

Více informací o projektu zde.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Fond pro nestátní neziskové organizace - www.fondnno.cz  

EHP a Norské fondy - www.eeagrants.cz

 

 

 

   partneři: