Divadelní den v rámci projektu Obrazy historie regionu

5. 6. 2015 Vidozáznamy a tisková zpráva z Divadelního dne žákyň a žáků německých a českých škol z Bavorska a Plzeňského kraje, který proběhl 21. května 2016.

Žákyně a žáci českých základních škol v Černošíně, Dobřanech a Chotěšově a z bavorských škol Volks- und Mittelschule Rötz a Johann-Brunner-Mittelschule Cham  zdramatizovali události moderních dějin oblastí bývalých Sudet Plzeňského kraje. Představení hostila jedna ze zapojených škol Johann-Brunerfach Mittelschule v Chamu.

Tisková zpráva z průběhu divadelního dne

Videozáznamy jednotlivých vystoupení:

Tři svatby, tři vraždy // ZŠ Dobřany

Tři příběhy z historie města Dobřan z konce 19.stol.
Pokladem nám bylo literární zpracování soudních případů podle Markéty Čekanové - z publikace Arabesky ze života města Dobřan. Příběhy Mrtvola v žumpě, Před tváří Boží a Případ s mokrým prádlem nám byly podnětem ke společné divadelní práci.

Režisérka: Martina Šimánková (JOHAN centrum)

Vzpomínky  //  ZŠ Chotěšov

Divadelní inscenace vznikla na základě autentických výpovědí pamětníků, kteří se v Chotěšově narodili nebo tam přišli krátce po druhé světové válce. Naši protagonisté s nimi vedli zajímavé rozhovory, ze kterých vybrali několik nejsilnějších vzpomínek. Jejich obraz vám nyní přináší v divadelní inscenaci nesoucí příhodný název Vzpomínky... Školní třída. Šest dětí. Šest příběhů. Šest krátkých vzpomínek...

Režisérka: Andrea Pavlíčková (JOHAN centrum)

Přicházení. // ZŠ Černošín

Jsou chvíle příchodů, chvíle odchodů, návratů a potkávání. Naším hrdinou je sám Lestkov, to je naše místo příchodů a odchodů, místo kde se lidi potkávají, místo,kde je třeba držet pohromadě, kde je radost být s přáteli. Při práci jsme využili získané výpovědi i osobními pohledy dětských účastníků...

Režisér: Roman Černík (JOHAN centrum)

Společné divadlo studentů z Volks- und Mittelschule Rötz a Johann-Brunner-Mittelschule Cham

Dramatizace vzpomínek pamětníků z let 1939 -1946. Vystoupení vzniklo při společném dvoudennním workshopu tříd 8. a 9. ročníku škol.

Režisér: Christian Erdt

Divadelní vystoupení byla součástí celoročního projektu Obrazy historie regionu, při kterém žáci na základě vlastního bádání a rozhovorů s pamětníky poznávali historii svých regionů. Projekt navazuje na předchozí aktivity Centra pro kumunitní práci a Chamská Volkshochschule e. V. zaměřené na zaznamenávání příběhů pamětníku ze sudetských oblastí (s názvem Živé paměti Sudet a Příběhy Sudet) a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

 

 

 

 

 

 

   partneři: