Dotazníkové šetření a pozvánka na veřejné setkání

29.4.2015 Město Plasy v letošním roce zpracovává Program rozvoje města. Obyvatelé se mohou do tvorby programu zapojit v květnu prostřednictvím dotazníkového šetření a 11. června na veřejném projednání. Další informace zde.


Vyjádřete se k životu ve městě

Město Plasy v letošním roce zpracovává Program rozvoje města. Do jeho tvorby se můžete zapojit i Vy!

První možností je vyplnit krátký dotazník, ve kterém se můžete vyjádřit ke všem aspektům života ve městě a jeho místních částech (přidružených obcích). Dotazník je možné ho vyplnit do 29. května 2015. Dotazník bude vydám i v tištěné podobě  a doručen do schránek obyvatel města a dostupný je také na městském úřadě. Sběrná místa pro dotazníky jsou: Městský úřad Plasy, prodejna Jednoty  Plasy -„Werk“, Lipová ulice, Jednota Plasy Babinská ulice.

Další z možností, jak se do tvorby Programu rozvoje města zapojit, bude veřejné setkání, které proběhne 11. června 2015 od 17.00 hodin v Státním oblastním archivu v Plasích. Diskuse je otevřená všem zájemcům. Obsahem setkání bude společná diskuze nad klady i zápory života ve městě. Pozvánku na setkání naleznete zde.

Výsledky z dotazníkového  šetření i z veřejného jednání budou představeny v městském zpravodaji a na webových stránkách města a především budou sloužit jako podklad pro tvorbu Programu rozvoje města. Ten pro město Plasy zpracovává ­Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje ve spolupráci s Centrem pro komuntní práci západní Čechy. V současnosti probíhá zpracování situační analýzy, která je prvním krokem k přípravě programu. Celý program bude dokončen do konce letošního roku.


Ke stažení:

 

 

 

   partneři: