Kreativní demokratická škola - Prezentace projeku na Integrované střední škole živnostenské

Dne 7. 2. 2015 se konal den otevřených dveří v Integrované střední škole živnostenské, která je se svým týmem zapojena do projektu Kreativní demokratická škola. Studenti v rámci dne představili svůj projektový  záměr změny veřejného prostranství, který se týká okolí Šídlovského rybníku. 

Kreativní demokratická škola - Prezentace p..Kreativní demokratická škola - Prezentace p..Kreativní demokratická škola - Prezentace p..Kreativní demokratická škola - Prezentace p..Kreativní demokratická škola - Prezentace p..

 

 

 

   partneři: