Kreativní demokratická škola - workshopy s architekty

listopad 2014, Plzeň Školy 16. Základní škola a Mateřská škola Plzeň a 28. Základní škola se zúčastnily  workshopu s architekty ze skupiny Architekti ve škole (Ing. Kristýna Stará, Ing. Ondřej Teplý, Ing. Aleš Halmhalter). 

Žáci a žákyně ukázali architektům místa v terénu, která si vytipovali jako možný námět na svůj žákovský nebo studentský projekt. Společně pak konzultovali možnosti úpravy daných prostorů, architekti žáky upozornili na možná úskalí atd.

Více o skupině Architekti ve škole zde. Více o projektu Kreativní demokratické školy zde.

16. - ZŠ prohlídka parku, Plzeň zastávka16. - ZŠ prohlídka parku, Plzeň zastávka16. - ZŠ prohlídka parku, Plzeň zastávka16. - ZŠ prohlídka parku, Plzeň zastávka16. - ZŠ prohlídka parku, Plzeň zastávka28. ZŠ - prohlídka na vyhlídce v Lobzích28. ZŠ - prohlídka na vyhlídce v Lobzích28. ZŠ - prohlídka na vyhlídce v Lobzích28. ZŠ - prohlídka trojúhelníku na rohu uli..28. ZŠ - prohlídka trojúhelníku na rohu uli..28. ZŠ - prohlídka trojúhelníku na rohu uli..28. ZŠ - prohlídka trojúhelníku na rohu uli..

 

 

 

   partneři: