Ve Stodě se diskutovalo na veřejném setkání

30.10. 2014 proběhlo ve Stodě veřejné setkání jehož výstupy budou sloužit jako podlklady situační analýzy, které město zpracovává.

Cílem setkání bylo zjistit názory občanů a jejich spokojenost či nespokojenost se stavem poskytovaných služeb, veřejných prostranství, životního prostředí, bezpečnosti ve městě, s možnostmi trávení volného času a s dalšími tématy. Na setkání se dostavilo přibližně 40 účastníků. Bavili se o tom, kde vidí ve městě problémy a naopak s čím jsou spokojeni.

Setkání proběhlo v rámci přípravy situační analýzy města - více zde.

Ve Stodě se diskutovalo na veřejném setkáníVe Stodě se diskutovalo na veřejném setkáníVe Stodě se diskutovalo na veřejném setkáníVe Stodě se diskutovalo na veřejném setkáníVe Stodě se diskutovalo na veřejném setkáníVe Stodě se diskutovalo na veřejném setkáníVe Stodě se diskutovalo na veřejném setkáníVe Stodě se diskutovalo na veřejném setkání

 

 

 

   partneři: