Národní konference venkov 2014

15. – 17. října, Konstantinovy Lázně V Konstantinových Lázních se od středy 15. do pátku 17. října konal již šestý ročník celorepublikové akce věnované venkovu. Centrum pro komunitní práci západní Čechy se podílelo na organizování konference. .

Konference byla zaměřena na témata, která se dají shrnout do pojmů KOSTEL - ŠKOLA – HOSPODA – STATEK. Těmto oblastem byla věnována hlavní sdělení i hojně navštívené panelové diskuze.

Na konferenci vystoupili mimo jiných ministr zemědělství Marian Jurečka, hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs, plzeňský biskup František Radkovský a předseda Spolku pro obnovu venkova České republiky Eduard Kavala.

Zhruba 350 účastníků konference formulovalo z výstupů jednotlivých panelových diskuzí tyto závěry, ze kterých jsou patrné zásadní problémy našeho současného venkova:

 • zaměstnanost,
 • základní služby (škola, obchod, doprava, lékař, pošta, úřad apod.),
 • velké množství historických památek ve špatném stavu,
 • ztráta původní funkce venkovského stavebního fondu
  (kostely, fary, zámky, školy, hospody, stodoly, zemědělské areály, …),
 • potřeba zachování venkovských škol (nedostatek kvalifikovaných pedagogů),
 • volnočasové vyžití dětí a mládeže,
 • oslabení významu rodiny,
 • podpora malých a rodinných podniků (zejm. farem),
 • vysoká administrativní náročnost a zatěžující kontrolní systém (vysoká četnost, duplicita kontrol, malichernost apod.),
 • ochrana zemědělského půdního fondu (vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu, eroze, vodní režim, …),

Neřešení těchto problémů povede k pokračujícímu vylidňování a stárnutí venkova. K uvedeným problémům je nutno přistupovat komplexně a souběžně, a to vzhledem k jejich vzájemné podmíněnosti a provázanosti.

Celkový závěrem konference je následující prohlášení

Řešením je komplexní průřezová meziresortní podpora stabilizace a rozvoje venkova formou přímých i nepřímých nástrojů včetně samostatných krajských programů.

 

Další informace o konferenci naleznete na www.konferencevenkov2014.cz

Národní konference venkov 2014

 

 

 

   partneři: