Odborný seminář - Metody a praxe občanské participace, příklady z Norska

7.11. 2014  pořádáme v rámci projektu Plzeň - město (politické) kultury seminář o zapojování veřejnosti do rozhodování a plánování na místní úrovni. O zkušenostech s občanskou participací v Norsku nám přijede přednášet Kirsten Paaby (The Ideas Bank Foundation).

Seminář se bude zabývat příklady dobré praxe občanské participace v jednotlivých problémových oblastech např. veřejná prostranství, veřejné budovy, doprava, sociální témata – řešení chudoby a sociálně vyloučených lokalit, další. Součástí bude představení a analýza použitých postupů a diskuse o možnostech jejich aplikace v Plzni.Účastníci budou mít prostor pro diskusi nad konkrétními tématy/problémy v Plzni. Výstupem semináře může být i vybrání tématu k řešení v rámci dalších kroků realizace projektu „Plzeň město (politické) kultury“.

Lektor: Kirsten Paaby (kontakt: kirsten@idebanken.no) je ředitelka norské organizace The Ideas Bank Foundation. Kirsten se dlouhodobě zabývá rozvojem komunit, Místní agendou 21 a občanskou participací na všech úrovních.

Seminář je určen: zástupcům veřejné správy, nevládním neziskovým organizacím, aktivním občanům a občanským iniciativám

Komunikační jazyk: angličtina, čeština

Čas konání: 9:00 - 15:00

Místo konání: zasedací místnost CpKP západní Čechy, Americká 7/29, 301 00 Plzeň

Podrobný program semináře Vám zašleme na e-mail týden před konáním semináře.

Pozvánka na seminář

Program semináře

Prezentace ze semináře v pdf "A political Culture for Citizens´ Participation?" Exchange between Norwegian and Czech Experience

Seminář je organizován v rámci projektu „Plzeň město (politické) kultury“ zaměřeného na posílení účasti občanů v rozhodování a plánování města podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.   Více o projektu zde.

 


The Ideas Bank je norská organizace sídlící v Oslu. Působí v oblasti udržitelného rozvoje komunit a sociálních inovací – na místní i mezinárodní úrovni. Trvale udržitelný rozvoj komunit chápe v celé své komplexnosti a to jako koncept, který zahrnuje jak ekologický tak i ekonomický a sociální rozměr. Se zaměřením na podporu demokratického dialogu mezi občany a politiky rozvíjí a zkoumá různorodé metody veřejné diskuze a zapojování občanů do rozhodování. V této oblasti zároveň poskytuje kurzy a vzdělávání. Dlouhodobým cílem organizace je také prostřednictvím spolupráce a partnerství s dalšími evropskými organizacemi hledat nové metody a příklady dobré praxe směřující k udržitelné budoucnosti.

Vybrané publikace, výstupy The Ideas Bank Foundation a příklady praxe občanské participace ze Severských zemí:

 

 

 

   partneři: