Dotazníkové šetření a veřejné setkání ve městě Stod

Ve spolupráci s městem Stod a Regionální rozvojovou agenturou Plzenského kraje realizujeme v průbehu října dotazníkové šetření a veřejné setkání (30. října 2014) ve městě Stod, které budou podkladem pro situační analýzu města.

Občané města Stod mají možnost podílet se na rozvojovém plánu města Stod. Město Stod (web) zpracovává situační analýzu, která může být prvním krokem k přípravě rozvojového plánu města. Součástí její tvorby je i dotazníkové šetření a setkání s veřejnosti, díky kterým budou mít občané města příležitost osobně se vyjádřit k situaci ve Stodě.

Dotazníkové šetření probíhá do 31. 10. 2014 (elektronický dotazník k vyplnění zde). Dotazník je dostupný i v tištěné podobě v Informačním centru na radnici nebo v pokladně Městského úřadu v Sokolské ulici. Zároveň je součástí i říjnových Stodských listů.

Veřejné setkání proběhne dne 30. 10. 2014 od 17:00 hodin v malém sále Kulturního domu Stod. Diskuse je otevřená všem zájemcům a pomůže popsat hlavní problémy města a potřeby občanů (pozvánka na veřejné setkání)

 

Kontaktní osoba:
Helena Šimicová
e-mail: helena.simicova@cpkp.cz
telefon: 777793735

 

 

 

   partneři: