Plzeň - město (politické) kultury

Byl zahájen dlouhodobý projekt zaměřený na posílení účasti občanů v rozhodování a plánování města Plzně.  

Udržitelný rozvoj je možný pouze za předpokladu, že většina obyvatel se zapojí do snahy přinést změnu. Pouze malá část obyvatel se může stát zastupiteli či poslanci, ale každý může způsobit změnu ve svém sousedství či komunitě. Pokud pro to dostane alespoň malý prostor... více 

Projekt bude zahájen sérií diskusních fór s kandidáty na starosty obvodů města Plzně.  

Plzeň -  město (politické) kultury

 

 

 

   partneři: