Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Mariánské Lázně

15. dubna 2014 proběhlo ve společenském domě Casino v Mariánslých Lázních setkání s veřejností týkající se spokojenosti občanů se životem ve městě.

Setkání bylo realizováno městem Mariánské Lázně ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy. Zúčastnila se jej téměř stovka občanů, což potvrdilo zájem veřejnosti o podobný typ setkání. Setkání trvalo dvě a půl hodiny a bylo organizováno v několika krocích. Jeho základem byla diskuse ve skupinách. Účastníci měli možnost v malé skupince prodiskutovat a následně napsat na připravený list papíru kladné stránky a problémy města v oblasti ekonomické, kulturní, sociální a v oblasti životního prostředí.

V dalším kroku si jednotlivé skupinky navzájem představily své návrhy a zvolily v každé oblasti pět nejdůležitějších (prioritních) témat. Třetí část setkání byla věnována vzájemné prezentaci zvolených priorit, které byly postupně zaznamenány v kategorii kladné a záporné stránky na tabule. Tak bylo zajištěno, že zaznělo vše podstatné ze všech diskusních skupin. Posledním krokem bylo bodování těchto tvrzení všemi účastníky setkání, což posloužilo k volbě nejdůležitějších tvrzení.

 

 Výstupy ze setkání si můžete pročíst v přiloženém dokumentu. 

Aktualizace Strategického plánu rozvoje  mě..Aktualizace Strategického plánu rozvoje  mě..Aktualizace Strategického plánu rozvoje  mě..

 

 

 

   partneři: